Współczesna seksualność młodego pokolenia

Współczesna seksualność młodego pokolenia: nagość w mediach a spadek libido i IQ

W ostatnich latach obserwuje się wśród młodego pokolenia, zwłaszcza w krajach zachodnich, dwie sprzeczne tendencje – z jednej strony otwartość na nagość i seksualność, z drugiej zaś spadek zainteresowania seksem i obniżenie poziomu libido. Dodatkowo, coraz częściej podnoszone są kwestie wpływu mediów społecznościowych i innych technologii na kształtowanie seksualności młodego pokolenia. W niniejszym artykule postaramy się przyjrzeć bliżej tym zjawiskom i zrozumieć, jakie są ich przyczyny i konsekwencje.

W ostatnich latach wiele badań wykazało, że młodzi ludzie w dziejszych czasach mają mniejsze zainteresowanie seksem niż ich rówieśnicy z poprzednich pokoleń. Z danych przeprowadzonych przez National Survey of Sexual Health and Behavior wynika, że w wieku 18-24 lat ponad 20% respondentów nie miało żadnego seksu w ciągu ostatniego roku, podczas gdy w 1990 r. takie osoby stanowiły zaledwie 10%. Zjawisko to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, choć na ogół bardziej widoczne jest wśród mężczyzn.

Jedną z przyczyn spadku aktywności seksualnej jest prawdopodobnie wpływ technologii. Rozwój mediów społecznościowych i pornografii online stworzył alternatywne sposoby zaspokajania potrzeb seksualnych. Wpływ ten został udokumentowany przez różne badania, w tym badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Stanforda w 2019 roku, które wykazało, że korzystanie z pornografii może mieć negatywny wpływ na rozwój zdolności seksualnych u młodych mężczyzn.

Innym ważnym czynnikiem jest wpływ stresu i przeciążenia informacyjnego, charakterystycznego dla dzisiejszej młodzieży. Przeciążenie to może prowadzić do zmęczenia, braku energii i zainteresowania seksem. Dodatkowo, niepokój i depresja, których doświadczanie jest coraz bardziej powszechne wśród młodych ludzi, mogą również mieć wpływ na spadek poziomu libido.

Z drugiej strony, młodzi ludzie dzisiaj są coraz bardziej otwarci na nagość i seksualność. Coraz więcej osób deklaruje chęć eksperymentowania z różnymi formami seksualności, a także rozmawiania o seksie w sposób bardziej naturalny i otwarty. Istnieją również badania, które wskazują na zwiększenie poziomu akceptacji homoseksualizmu i różnorodności seksualnej wśród młodego pokolenia.

Badania wykazują, że młode pokolenie, w porównaniu do starszych generacji, jest bardziej otwarte na kwestie związane z nagością i seksualnością. Przykładem może być popularność aplikacji takich jak Snapchat, która umożliwia użytkownikom wysyłanie ulotnych zdjęć i filmów z intymnymi momentami. Zdaniem niektórych badaczy, to właśnie dzięki łatwiejszemu dostępowi do treści pornograficznych, a także zwiększonej tolerancji na różnorodność seksualną, młodsze pokolenie nie krępuje się tak bardzo swoim ciałem oraz swoimi potrzebami seksualnymi.
Jednakże, choć nastolatkowie mogą czuć się bardziej swobodnie w swoim ciele, to coraz mniej z nich decyduje się na aktywność seksualną. Badania prowadzone przez naukowców z USA, Australii i Europy wykazały, że w ostatnich latach nastąpił spadek liczby młodych ludzi, którzy podejmują aktywność seksualną. W Stanach Zjednoczonych około 50% studentów nie miało jeszcze żadnego doświadczenia seksualnego przed ukończeniem 18. roku życia.

Przyczyny tego spadku są różne i skomplikowane. Jednym z czynników, który jest często wymieniany, jest nadmierny wpływ mediów społecznościowych, które wpływają na osłabienie zdolności do tworzenia bliskich relacji. Naukowcy twierdzą, że zbyt duże zaangażowanie w social media i zbyt mało czasu spędzanego ze znajomymi lub rodziną wpływa na nasze zdolności interpersonalne. Z tego powodu trudniej jest nam nawiązać bliskie relacje, w tym te o charakterze intymnym.

Innym czynnikiem mogącym przyczynić się do spadku aktywności seksualnej jest zmniejszający się poziom inteligencji. Badania wykazują, że poziom IQ młodszych pokoleń jest niższy niż u starszych generacji. Z jednej strony, naukowcy wyjaśniają to zjawisko rozwojem technologii, która zmniejsza potrzebę myślenia analitycznego. Z drugiej strony, przyczyną spadku inteligencji może być brak dostatecznej ilości snu, a także niewłaściwe odżywywianie. Dodatkowo, coraz więcej młodych ludzi przejawia tendencję do unikania związków i małżeństw, a zamiast tego preferuje swobodne kontakty seksualne lub samotne życie. Niektóre badania sugerują, że jest to spowodowane zmianami kulturowymi i społecznymi, takimi jak rozwój feminizmu, wzrost niepewności ekonomicznej i zwiększenie dostępności pornografii.

Jednak nie jest to jedyny czynnik wpływający na spadek libido u młodego pokolenia. W ostatnich latach coraz więcej badań sugeruje, że wpływ na to ma również rosnąca ekspozycja na zanieczyszczenia środowiska, w szczególności pestycydy, ftalany i metale ciężkie, które mają działanie estrogenowe i mogą wpływać na poziomy hormonów płciowych. Dodatkowo, rosnąca ekspozycja na social media może również wpływać na spadek libido u młodych ludzi poprzez zwiększenie stresu, niepokoju i niepewności związanej z obrazem własnego ciała oraz presją społeczną. Mimo że młode pokolenie wykazuje coraz większą otwartość na temat nagości i seksualności, spadek libido może wpłynąć na ich zdrowie psychiczne i emocjonalne, a także na ich relacje z innymi ludźmi. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo i naukowcy poświęcili więcej uwagi temu problemowi i dążyli do znalezienia sposobów na jego rozwiązanie.

Podsumowując, spadek libido wśród młodego pokolenia to złożony problem, którego przyczyny są wielorakie i wymagają dalszych badań. Należy jednak pamiętać, że otwartość na nagość i seksualność to jedno, a zdrowie seksualne to drugie, a zaniedbanie tego drugiego może mieć negatywne konsekwencje dla młodych ludzi i właśnie już tak się dzieje.

sex telefon

Dodaj komentarz

2 − dwa =